Начало Репертоар Екип  Видео Контакти


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

КОСЕ БОСЕ

Това е една от любимите приказки на българските деца. Спектакълът по нея е обогатен с нови герои, които помагат на Косето Босето да изпълни своята житейска роля - да даде на света птичата песен.
И както се случва често в живота, не всеки може да оцени и приеме красотата и обичта.
Естествено, всичко накрая завършва добре. Всеки получава това, което заслужава.
Така е, кой каквото мисли и прави, добро или лошо, това го застига. Всеки трябва туй да знае и помни, такъв е законът на Всемира.  

 

 

 

 

 

 

 

[назад]